Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky platné od 1.5.2016

1. Všeobecné

Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi firmou Petr Stejskal-Intertrading, se sídlem v Gruzínské 18, 100 00 Praha10, IČO 15076695, zapsaného u OÚMČ Praha 10, č.j.ŽO/0003259/95/JD, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující spotřebitele (člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání) a kupující podnikatele (osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele)
Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako kupující.

2. Kontaktní informace

Provozovna (prodejní a výdejní místo): PROFICENTRUM-MONTOLIT, Nad Vinným potokem 2, (areál MOTOVIA a.s.), 101 11 Praha 10

Tel. 272731327, 603806059

E-mail: objednavka@prodej-naradi-profi.cz

Provozní doba  je uvedena ve složce Kontakty.

3. Informace o zboží, ceně a jeho objednání

Veškeré Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, výjimkou může být uvedená zjevná chyba.
Ceny prodávaného zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH  a včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy.
Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.
Prodávající si nevyžaduje žádný poplatek za způsob platby.

Smlouva nevznikne, když kupující se při výběru zboží odchýlí od nabídky prodávajícího, když kupující v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými vlastnostmi. Prodávající nemůže dodat jiné zboží, než to, které si kupující objednal, pokud se nedohodnou jinak.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
Vzniklá kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího.
Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu si může kupující prostřednictvím internetového obchodu, telefonicky, emailem, faxem nebo přímo na prodejně.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení svého profilu.

V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.

4. Nemožnost plnění

Ohledně zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné skladem v okamžiku objednávky kupujícího, tedy jde o zboží na objednávku
V tomto případě vzniká kupní smlouva až potvrzením objednávky ze strany prodejce. Prodejce tuto nemusí potvrdit, čímž nevzniká kupní smlouva, v případě, že objednané plnění se stane nemožným.

5. Dodání zboží

U zboží, které má prodávající skladem, je k dodání od potvrzení objednávky za předpokladu, že objednávka byla doručena pracovní den nejpozději do 12,00 hodin do druhého dne (myšleno vždy pracovního dne) při volbě dopravy s doručením do druhého pracovního dne a téhož dne po 15,00 hodině k vyzvednutí v provozovně prodávajícího (PROFICENTRUM-MONTOLIT, Nad Vinným potokem 2, (areál MOTOVIA a.s.101 11 Praha 10) nebo nejpozději do 5 pracovních dnů, podle toho, jaký druh dopravy si kupující zvolí.

Způsoby dodání:

Jiný termín dodání může být stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

6. Dopravné a doběrečné

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.
Ceny dopravného a doběrečného včetně DPH při zasílání v ČR (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím internetového obchodu jsou uvedeny zde.

U objednávek, které prodejce dodá ve dvou zásilkách z důvodu absence některého zboží ve skladu, platí kupující dopravu první zásilky a doprava druhé zásilky je zdarma.
V případě, že se zákazník sám rozhodne rozdělit objednávku na více než dvě části je každé další poslání placené. 
U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze ve všední den. 

7. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit:

  • hotově nebo platební kartou na platebním terminálu při převzetí zboží v kamenném obchodě prodávajícího
  • bezhotovostním převodem předem nebo on-line platební kartou a po jejím uhrazení bude zboží kupujícímu neprodleně odesláno
  • dobírkou, placenou v hotovosti při předání zboží dopravcem

8. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených na dálku - distančním způsobem může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží (nebo poslední části dodávky), a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Kupující spotřebitel může od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující spotřebitel prodávajícímu ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní v původním obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn na kupujícím uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

9. Záruka a reklamace

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Prodejce odpovídá za všechny výrobní vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád, který je součástí obchodních podmínek. Reklamační řád ke stažení zde.

10. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení).

11. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupujícím má právo řešit spory s prodávajícím mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI) nebo může spor řešit on-line prostřednictvím ODR platformy
Dříve něž bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

12. Ostatní

Elektroodpad
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Informace a poradenství
Všechny údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám nebo od výrobce.

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 ke stažení zde.