Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky

dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“)

Mgr. Petr Stejskal-Intertrading,
se sídlem v Gruzínské 657/18, 100 00 Praha10
IČO 15076695
zapsaného u OÚMČ Praha 10, č.j.ŽO/0003259/95/JD  

dále jen Prodávající

1. Všeobecné

 • OP upravují práva a povinnosti mezi Prodávajícím na straně jedné a Kupujícím na straně druhé. 
 • OP upravují rozdílně práva a povinnosti pro Kupující spotřebitele (člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání) a Kupující podnikatele (osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud tyto podmínky upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako Kupující.
 • OP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi nimi prostřednictvím Webového portálu.
 • Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a kupujícím uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a kupujícího (dále jen „Komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 • Nedílnou součástí OP je reklamační řád Prodávajícího (dále jen „Reklamační řád“) zásady ochrany osobních údajů (dále jen „GDPR“) přístupné na Webovém portálu. Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že je s těmito OP, Reklamačním řádem a GDPR  řádně seznámen a že s nimi souhlasí.
 • Znění OP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, přičemž pro práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího platí znění OP účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

2. Kupní smlouva

 • Kupní smlouvou uzavřenou na základě OP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu předá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).
 • Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo její části, pokud:

  1. -  se již Zboží nevyrábí,
   -
     se výrazným způsobem změnila cena Zboží u dodavatele Zboží
   -  se
    Kupní cena Zboží zvýšila a Kupující před vznikem Kupní smlouvy zvýšenou Kupní cenu nepřijal.

 V případě, že Kupující zaplatičást Kupní ceny nebo celou Kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu odpovídající částkzpět bez zbytečného odkladu nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy.

3. Informace o zboží, Kupní ceně a jeho objednání

 • Veškeré Informace o Zboží a Kupní ceně uváděné prodávajícím jsou závazné, výjimkou může být uvedená zjevná chyba.
 • Kupní ceny prodávaného zboží jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího. Kupní ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH  a včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
 • V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být požadována úhrada zálohy.
 • Dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

Prodávající si nevyžaduje žádný poplatek za způsob platby.

 • Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží Kupujícím Prodávajícímu (dále jen „Objednávka“) a přijetím Objednávky Prodávajícím. Potvrzení o přijetí Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou. Před odesláním Objednávky musí být Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.

 • Prodávající zajistí, aby Kupující vzal při Objednávce výslovně na vědomí, že se zavazuje zaplacení. Je-li Objednávka prováděna použitím tlačítka, musí být označeno snadno čitelným nápisem „Odeslat objednávku s povinností platby“ nebo jinou odpovídající jednoznačnou formulací.

 • Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 • Vzniklá Kupní smlouva, resp. daňový doklad, bude uložena v elektronické podobě u prodávajícího.
 • Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.


4. Kontaktní informace

Provozovna (prodejní a výdejní místo): PROFICENTRUM-MONTOLIT, Nad Vinným potokem 2, (areál MOTOVIA a.s.), 101 11 Praha 10

Webový portál: https://www.prodej-naradi-profi.cz/

Tel. 272731327, 603806059

E-mail: objednavka@prodej-naradi-profi.cz

Provozní doba  je uvedena ve složce Kontakty.

5. Nemožnost plnění

Ohledně zboží, které bylo uvedeno v nabídce prodávajícího s informací, že není dostupné skladem v okamžiku objednávky kupujícího, tedy jde o zboží na objednávku
V tomto případě vzniká kupní smlouva až potvrzením objednávky ze strany prodejce. Prodejce tuto nemusí potvrdit, čímž nevzniká kupní smlouva, v případě, že objednané plnění se stane nemožným.

6. Dodání zboží

U zboží, které má prodávající skladem, je k dodání od potvrzení objednávky za předpokladu, že objednávka byla doručena pracovní den nejpozději do 12,00 hodin do druhého dne (myšleno vždy pracovního dne) při volbě dopravy s doručením do druhého pracovního dnetéhož dne po 15,00 hodině k vyzvednutí v provozovně prodávajícího (PROFICENTRUM-MONTOLIT, Nad Vinným potokem 2, (areál MOTOVIA a.s.101 11 Praha 10) nebo nejpozději do 5 pracovních dnů, podle toho, jaký druh dopravy si kupující zvolí.

Způsoby dodání:

 • Osobní odběr
 • Zaslání Českou poštou
 • Zaslání přepravní službou Toptrans
 • Zaslání přepravní službou GLS
 • Osobní odběr na pobočkách Zásilkovna

Jiný termín dodání může být stanoven na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

7. Dopravné a doběrečné

Způsob dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy kupující uvede způsob dodání zboží v objednávce.
Ceny dopravného a doběrečného včetně DPH při zasílání v ČR (bez ohledu na množství zboží) prostřednictvím internetového obchodu jsou uvedeny zde.

U objednávek, které prodejce dodá ve dvou zásilkách z důvodu absence některého zboží ve skladu, platí kupující dopravu první zásilky a doprava druhé zásilky je zdarma.
V případě, že se zákazník sám rozhodne rozdělit objednávku na více než dvě části je každé další poslání placené. 
U všech výše uvedených způsobů dopravy platí, že jsou realizovány pouze v pracovní den. 

8. Platební podmínky

Kupní cenu za dodávané zboží je možno, dle volby kupujícího, zaplatit:

 • hotově nebo platební kartou na platebním terminálu při převzetí zboží v kamenném obchodě prodávajícího
 • přes platební bránu GoPay
 • bezhotovostním převodem předem nebo on-line platební kartou a po jejím uhrazení bude zboží kupujícímu neprodleně odesláno
 • dobírkou, placenou v hotovosti při předání zboží dopravcem

9. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených na dálku - distančním způsobem může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14  dnů od převzetí zboží (nebo poslední části dodávky), a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
Kupující spotřebitel může od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
Odstoupení od smlouvy zašle nebo předá kupující spotřebitel prodávajícímu ve 14 denní lhůtě. Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.
Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.  Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní v původním obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn na kupujícím uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

10. Záruka a reklamace

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Prodejce odpovídá za všechny výrobní vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

Přesný postup reklamací a postup při jejich vyřizování řeší reklamační řád, který je součástí obchodních podmínek. Reklamační řád ke stažení zde.

11. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupujícím má právo řešit spory s prodávajícím mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (ČOI) nebo může spor řešit on-line prostřednictvím ODR platformy
Dříve něž bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu využít kontakt na prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

12. Ostatní

Elektroodpad
Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Informace a poradenství
Všechny údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho hodnoty zkušeností a informací, které prodávající získal sám nebo od výrobce.

Obchodní podmínky platné do 5.1.2023 ke stažení zde.